دومین همایش ملی فضای سبز شهری , 2005-06-29

عنوان : ( مدیریت بهینه آبیاری فضای سبز با پایش داده‌های رطوبت خاک )

نویسندگان: حسین انصاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مناطق خشک و نیمه خشک، آبیاری برای حفظ کیفیت و سلامت فضای سبز لازم و ضروری است. مدیریت صحیح آبیاری،‌ رمز موفقیت داشتن فضایی سرسبز و با کیفیت برتر است، زیرا با اعمال مدیریت صحیح می‌توان از بروز تنشهای آبی ناشی از کمبود و یا فراوانی آب جلوگیری کرد. همچنین می‌توان مصرف آب را بهینه و نهایتاً از منابع محدود آب حفاظت و صیانت نمود. از آنجائیکه مدیریت نامناسب آبیاری بیش از هر عامل دیگری در کاهش کمیت و کیفیت فضای سبز نقش دارد، می‌توان با اصلاح این مدیریت بوسیله پایش داده‌های رطوبت خاک و به تبع آن تعیین زمان دقیق آبیاری، عمق آبیاری و دیگر پارامترهای آبیاری در هر زمان و موقعیت اثرات ناشی از این نقیصه را کاهش داد. با پایش اطلاعات و داده‌های خاک در دوره‌های خشک کوتاه مدت و زمانهای کم آبی شدید نیز می‌توان با انجام آبیاری‌های به موقع و در حد نیاز، فضای سبز را بنحوی مدیریت کرد که زنده بماند و از بین نرود.

کلمات کلیدی

, فضای سبز- پایش رطوبت, آبیاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007293,
author = {انصاری, حسین},
title = {مدیریت بهینه آبیاری فضای سبز با پایش داده‌های رطوبت خاک},
booktitle = {دومین همایش ملی فضای سبز شهری},
year = {2005},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فضای سبز- پایش رطوبت، آبیاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدیریت بهینه آبیاری فضای سبز با پایش داده‌های رطوبت خاک
%A انصاری, حسین
%J دومین همایش ملی فضای سبز شهری
%D 2005

[Download]