بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق ایران , 2007-11-18

عنوان : ( الگوریتمی جدید جهت هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در صورت تغییر ساختار شبکه )

نویسندگان: عباس صابری نوقابی , جواد ساده , حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله

کلمات کلیدی

هماهنگی رله ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007296,
author = {صابری نوقابی, عباس and ساده, جواد and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {الگوریتمی جدید جهت هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در صورت تغییر ساختار شبکه},
booktitle = {بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق ایران},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هماهنگی رله ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T الگوریتمی جدید جهت هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در صورت تغییر ساختار شبکه
%A صابری نوقابی, عباس
%A ساده, جواد
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق ایران
%D 2007

[Download]