اولین همایش ملی فراوری وبسته بندی پسته , 2007-11-04

عنوان : ( روشهای کاهش یا حذف افلاتوکسین )

نویسندگان: علی شریف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حد اکثر میزان مجاز افلاتوکسین در غذاهای انسانی که توسط FDA تعیین شده است 20ppm , و در غذاهای حیوانی 100 تا 300ppm است به دلیل اثرات سمی و سرطانزایی افلاتوکسین ها جستجو و تخریب انها در مواد غذایی حایز اهمیت است از مهمترین.............

کلمات کلیدی

, افلاتوکسین, Detoxification , پسته, سورتینگ تصویری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007304,
author = {شریف, علی},
title = {روشهای کاهش یا حذف افلاتوکسین},
booktitle = {اولین همایش ملی فراوری وبسته بندی پسته},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {افلاتوکسین-Detoxification - پسته-سورتینگ تصویری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روشهای کاهش یا حذف افلاتوکسین
%A شریف, علی
%J اولین همایش ملی فراوری وبسته بندی پسته
%D 2007

[Download]