هیجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2008-10-15

عنوان : ( تاثیر پارامترهای عملیاتی بر کارایی فرآیند اولترافیلتراسیون میسلای روغن خام سویا )

نویسندگان: سمیرا سرحدی , حبیب اله میرزایی , سیدمحمدعلی رضوی , جمشید فرمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر پارامترهای عملیاتی بر کارایی فرآیند اولترافیلتراسیون میسلای روغن خام سویا

کلمات کلیدی

اولترافیلتراسیون و روغن کلزا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007314,
author = {سمیرا سرحدی and حبیب اله میرزایی and رضوی, سیدمحمدعلی and جمشید فرمانی},
title = {تاثیر پارامترهای عملیاتی بر کارایی فرآیند اولترافیلتراسیون میسلای روغن خام سویا},
booktitle = {هیجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اولترافیلتراسیون و روغن کلزا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر پارامترهای عملیاتی بر کارایی فرآیند اولترافیلتراسیون میسلای روغن خام سویا
%A سمیرا سرحدی
%A حبیب اله میرزایی
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A جمشید فرمانی
%J هیجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2008

[Download]