هفتمین همایش بین المللی انجمن هوا فضای ایران , 2008-02-19

عنوان : ( مطالعه پارامتری پاسخ دینامیکی پوسته های استوانه ای مرکب لایه ای در برابر ضربه با سرعت کم )

نویسندگان: علیرضا ستوده , مرتضی انفرادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پاسخ دینامیکی پوسته استوانه ای مرکب تحت ضربه مورد بررسی قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, روش اجزا محدود, مواد مرکب لایه ای, ضربه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007343,
author = {ستوده, علیرضا and مرتضی انفرادی},
title = {مطالعه پارامتری پاسخ دینامیکی پوسته های استوانه ای مرکب لایه ای در برابر ضربه با سرعت کم},
booktitle = {هفتمین همایش بین المللی انجمن هوا فضای ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {روش اجزا محدود- مواد مرکب لایه ای-ضربه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه پارامتری پاسخ دینامیکی پوسته های استوانه ای مرکب لایه ای در برابر ضربه با سرعت کم
%A ستوده, علیرضا
%A مرتضی انفرادی
%J هفتمین همایش بین المللی انجمن هوا فضای ایران
%D 2008

[Download]