اولین کنفرانس ملی CNG , 2008-06-04

عنوان : ( بررسی اثر فرایند شرینک فیت (Shrink fit) بر عملکرد مخازن تحت فشار و تعیین شعاع های بهینه سیلندر های چند لایه به کمک حل تحلیلی )

نویسندگان: علیرضا ستوده , امیر تیمور کلالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رفتار مخازن تحت فشار به کمک روش اجزا محدود بررسی شده است و ضخامت بهینه مخزن مورد مطاله قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, مخازن تحت فشار, اجزا محدود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007348,
author = {ستوده, علیرضا and کلالی, امیر تیمور},
title = {بررسی اثر فرایند شرینک فیت (Shrink fit) بر عملکرد مخازن تحت فشار و تعیین شعاع های بهینه سیلندر های چند لایه به کمک حل تحلیلی},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی CNG},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {مخازن تحت فشار-اجزا محدود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر فرایند شرینک فیت (Shrink fit) بر عملکرد مخازن تحت فشار و تعیین شعاع های بهینه سیلندر های چند لایه به کمک حل تحلیلی
%A ستوده, علیرضا
%A کلالی, امیر تیمور
%J اولین کنفرانس ملی CNG
%D 2008

[Download]