پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2008-04-26

عنوان : ( غذاهای دستکاری شده ژنتیکی و نگرانیهای مذهبی )

نویسندگان: عبداله جمشیدی , سعید خان زادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهندسی ژنتیک مواد غذائی علمی است که به دستکاریهای مواد ژنتیکی گیاهان یا حیوانات می پردازد. بسیاری از مواد غذائی که امروزه به مصرف می رسند، یا مواد غذائی دستکاری شده ژنتیکی کامل بوده و یا حاوی اجزائی می باشند که با تکنولوژی مهندسی ژنتیک تهیه شده اند. علیرغم مزیت هائی که مواد غذائی تهیه شده با این فناوری دارند بحث های زیادی در این رابطه مطرح است. از منتقدان این نوع غذاها می توان به مصرف کنندگان، کشاورزان تولید کننده محصولات طبیعی، طرفداران محیط زیست، برخی دانشمندان، طرفداران اخلاق، طرفداران حقوق مذاهب، طرفداران مواد غذائی سالم و بعضی سیاستمداران اشاره نمود. در این رابطه وجود مقررات کافی، پایش مداوم محصولات تولید شده و انجام مطالعات لازم برای جلوگیری از اثرات مضر غذاهای دستکاری شده ژنتیکی حائز اهمیت است. در قران کریم و سنت پیامبر ذکر خاصی از افزودنی ها و مواد غذائی تغییر یافته، دستکاری شده و غذاهای تهیه شده به روش مهندسی زنتیک نشده است. با اینحال محصولات تهیه شده با روش مهندسی ژنتیک مرتبط با حیوانات حرام منع مصرف دارند.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: غذاهایی دستکاری شده ژنتیکی, مذهب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007386,
author = {جمشیدی , عبداله and خان زادی, سعید},
title = {غذاهای دستکاری شده ژنتیکی و نگرانیهای مذهبی},
booktitle = {پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: غذاهایی دستکاری شده ژنتیکی، مذهب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T غذاهای دستکاری شده ژنتیکی و نگرانیهای مذهبی
%A جمشیدی , عبداله
%A خان زادی, سعید
%J پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2008

[Download]