ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2008-03-04

عنوان : ( سیستم کمک به داوری مسابقات پینگ پنگ مبتنی بر بینایی ماشین )

نویسندگان: خسرو علیزاده , حمیدرضا پوررضا , اشرف قوچانی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم کمک به داوری مسابقات پینگ پنگ مبتنی بر بینایی ماشین

کلمات کلیدی

بینایی ماشین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007413,
author = {خسرو علیزاده and پوررضا, حمیدرضا and اشرف قوچانی زاده},
title = {سیستم کمک به داوری مسابقات پینگ پنگ مبتنی بر بینایی ماشین},
booktitle = {ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2008},
location = {کیش, ايران},
keywords = {بینایی ماشین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سیستم کمک به داوری مسابقات پینگ پنگ مبتنی بر بینایی ماشین
%A خسرو علیزاده
%A پوررضا, حمیدرضا
%A اشرف قوچانی زاده
%J ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2008

[Download]