هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران , 2008-05-13

Title : ( طراحی و ساخت یک سیستم تجاری برای آشکارسازی و شمارش خودرو با استفاده از فناوری پردازش تصاویر ویدیویی )

Authors: Mohamad Hoseyn Sigari , Hamid Reza Pourreza ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

طراحی و ساخت یک سیستم تجاری برای آشکارسازی و شمارش خودرو با استفاده از فناوری پردازش تصاویر ویدیویی

Keywords

طراحی و ساخت یک سیستم تجاری برای آشکارسازی و شمارش خودرو با استفاده از فناوری پردازش تصاویر ویدیویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007414,
author = {Sigari, Mohamad Hoseyn and Pourreza, Hamid Reza},
title = {طراحی و ساخت یک سیستم تجاری برای آشکارسازی و شمارش خودرو با استفاده از فناوری پردازش تصاویر ویدیویی},
booktitle = {هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران},
year = {2008},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {طراحی و ساخت یک سیستم تجاری برای آشکارسازی و شمارش خودرو با استفاده از فناوری پردازش تصاویر ویدیویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی و ساخت یک سیستم تجاری برای آشکارسازی و شمارش خودرو با استفاده از فناوری پردازش تصاویر ویدیویی
%A Sigari, Mohamad Hoseyn
%A Pourreza, Hamid Reza
%J هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
%D 2008

[Download]