کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی , 2007-12-10

Title : ( تأثیر تیمار کردن بذر، شوری و درجه حرارت برجوانه زنی و رشد دو گونه آتریپلکس )

Authors: Ali Reza Astaraei ,

Citation: BibTeX | EndNote

تأثیر تیمار کردن بذر، شوری و درجه حرارت برجوانه زنی و رشد دو گونه آتریپلکس

Keywords

seed
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007437,
author = {Astaraei, Ali Reza},
title = {تأثیر تیمار کردن بذر، شوری و درجه حرارت برجوانه زنی و رشد دو گونه آتریپلکس},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی},
year = {2007},
location = {بانکوک},
keywords = {seed treatment;salinity;temperature;atriplex},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر تیمار کردن بذر، شوری و درجه حرارت برجوانه زنی و رشد دو گونه آتریپلکس
%A Astaraei, Ali Reza
%J کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی
%D 2007

[Download]