کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی - , 2007-12-10

Title : ( تأثیر شیرابه زباله شهری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گندم دسامبر (2007).تایلند . )

Authors: Ali Reza Astaraei ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در متن PDF موجود است

Keywords

, yield contributing parameters of wheat, MSWLeachate, grain, straw yield
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007438,
author = {Astaraei, Ali Reza},
title = {تأثیر شیرابه زباله شهری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گندم دسامبر (2007).تایلند .},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی -},
year = {2007},
location = {بانکوک},
keywords = {yield contributing parameters of wheat; MSWLeachate;grain;straw yield},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر شیرابه زباله شهری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گندم دسامبر (2007).تایلند .
%A Astaraei, Ali Reza
%J کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی -
%D 2007

[Download]