نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر , 2008-01-26

عنوان : ( ارزیابی تحمل به تنش گیاه جو در رابطه با نسبت های آنیونی کلر به سولفات آب آبیاری )

نویسندگان: علیرضا آستارائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی تحمل به تنش گیاه جو در رابطه با نسبت های آنیونی کلر به سولفات آب آبیاری

کلمات کلیدی

, تنش شوری, جو, شاخص های , نسبت های کلر به سولفات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007440,
author = {آستارائی, علیرضا},
title = {ارزیابی تحمل به تنش گیاه جو در رابطه با نسبت های آنیونی کلر به سولفات آب آبیاری},
booktitle = {نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر},
year = {2008},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {تنش شوری،جو،شاخص های ،نسبت های کلر به سولفات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تحمل به تنش گیاه جو در رابطه با نسبت های آنیونی کلر به سولفات آب آبیاری
%A آستارائی, علیرضا
%J نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
%D 2008

[Download]