پنجمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی ومکانیزاسیون , 2008-08-27

عنوان : ( بررسی سیستم های بهره برداری ومدیریت دادهای مکانی در کشاورزی دقیق..... )

نویسندگان: سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , مرجان قائمی , عاطفه کشاورزی , پریسا میر حسینی موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشاورزی اساس ترین نیاز همه جوامع است

کلمات کلیدی

کشاورزی دقیق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007447,
author = {ثنائی نژاد, سیدحسین and آستارائی, علیرضا and قائمی, مرجان and عاطفه کشاورزی and پریسا میر حسینی موسوی},
title = {بررسی سیستم های بهره برداری ومدیریت دادهای مکانی در کشاورزی دقیق.....},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی ومکانیزاسیون},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کشاورزی دقیق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سیستم های بهره برداری ومدیریت دادهای مکانی در کشاورزی دقیق.....
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A آستارائی, علیرضا
%A قائمی, مرجان
%A عاطفه کشاورزی
%A پریسا میر حسینی موسوی
%J پنجمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی ومکانیزاسیون
%D 2008

[Download]