سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری ومدیریت منابع آب وخاک , 2007-12-11

عنوان : ( تاثیر مقادیر بر در آب آبیاری وشوریخاک برخصوصیات شیمیایی خاک وخصوصیات رشدی ریشه جو )

نویسندگان: علیرضا آستارائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در متنPDF موجود است

کلمات کلیدی

, بر , شوری, گیاه جو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007450,
author = {آستارائی, علیرضا},
title = {تاثیر مقادیر بر در آب آبیاری وشوریخاک برخصوصیات شیمیایی خاک وخصوصیات رشدی ریشه جو},
booktitle = {سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری ومدیریت منابع آب وخاک},
year = {2007},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {بر ،شوری،گیاه جو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر مقادیر بر در آب آبیاری وشوریخاک برخصوصیات شیمیایی خاک وخصوصیات رشدی ریشه جو
%A آستارائی, علیرضا
%J سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری ومدیریت منابع آب وخاک
%D 2007

[Download]