نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر , 2008-02-05

عنوان : ( مدیریت منابع آبهای زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: دشت نیشابور) )

نویسندگان: عزیزالله ایزدی , امین علیزاده , کامران داوری , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهمیت آب های زیرزمینی به عنوان یک منبع مهم تأمین آب در مناطق خشک و نیمه خشک برکسی پوشیده نیست. . . ..

کلمات کلیدی

, آبهای زیرزمینی, پیش بینی, رگرسیون چندگانه, حداقل مربعات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007451,
author = {ایزدی, عزیزالله and علیزاده, امین and داوری, کامران and قهرمان, بیژن},
title = {مدیریت منابع آبهای زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: دشت نیشابور)},
booktitle = {نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر},
year = {2008},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {آبهای زیرزمینی، پیش بینی، رگرسیون چندگانه، حداقل مربعات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدیریت منابع آبهای زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: دشت نیشابور)
%A ایزدی, عزیزالله
%A علیزاده, امین
%A داوری, کامران
%A قهرمان, بیژن
%J نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
%D 2008

[Download]