نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر , 2008-02-05

عنوان : ( اصلاح ناثیر شوری بر منحنی واسنجی بلوک گچی )

نویسندگان: میثم مجیدی خلیل ا باد , بیژن قهرمان , کامران داوری , علیرضا آستارائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شوری بر کارایی بلوک گچی تاثیر دارد.

کلمات کلیدی

بلوک گچی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007452,
author = {مجیدی خلیل ا باد, میثم and قهرمان, بیژن and داوری, کامران and آستارائی, علیرضا},
title = {اصلاح ناثیر شوری بر منحنی واسنجی بلوک گچی},
booktitle = {نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر},
year = {2008},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {بلوک گچی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اصلاح ناثیر شوری بر منحنی واسنجی بلوک گچی
%A مجیدی خلیل ا باد, میثم
%A قهرمان, بیژن
%A داوری, کامران
%A آستارائی, علیرضا
%J نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
%D 2008

[Download]