نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر , 2008-02-05

عنوان : ( تعادل یابی بیلان آب زیرزمینی در یک دشت بحرانی )

نویسندگان: فاطمه نژادعبدا له , بیژن قهرمان , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بحران منابع آب به برنامه ریزی نیاز دارد

کلمات کلیدی

آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007453,
author = {نژادعبدا له, فاطمه and قهرمان, بیژن and داوری, کامران},
title = {تعادل یابی بیلان آب زیرزمینی در یک دشت بحرانی},
booktitle = {نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر},
year = {2008},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {آب زیرزمینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعادل یابی بیلان آب زیرزمینی در یک دشت بحرانی
%A نژادعبدا له, فاطمه
%A قهرمان, بیژن
%A داوری, کامران
%J نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
%D 2008

[Download]