نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر , 2008-02-05

عنوان : ( مروری بر مراحل مختلف مدل سازی شبکه های عصبی برای کاربرد در پیش بینی پارامترهای منابع آب با تاکید بر آبهای زیرزمینی )

نویسندگان: عزیزالله ایزدی , کامران داوری , امین علیزاده , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبکه های عصبی مصنوعی به طور فرآینده ای بر ای پیش بینی و پیشگویی پارامترهای منابع آب

کلمات کلیدی

, شبکه های عصبی مصنوعی, پیش بینی, پیشگویی, فرآیند, مدل سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007455,
author = {ایزدی, عزیزالله and داوری, کامران and علیزاده, امین and قهرمان, بیژن},
title = {مروری بر مراحل مختلف مدل سازی شبکه های عصبی برای کاربرد در پیش بینی پارامترهای منابع آب با تاکید بر آبهای زیرزمینی},
booktitle = {نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر},
year = {2008},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {شبکه های عصبی مصنوعی، پیش بینی، پیشگویی، فرآیند، مدل سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر مراحل مختلف مدل سازی شبکه های عصبی برای کاربرد در پیش بینی پارامترهای منابع آب با تاکید بر آبهای زیرزمینی
%A ایزدی, عزیزالله
%A داوری, کامران
%A علیزاده, امین
%A قهرمان, بیژن
%J نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
%D 2008

[Download]