سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , 2008-10-14

عنوان : ( بررسی تاثیر تغییرات پتانسیل آبی بر الگوی کشت )

نویسندگان: حسین شریفان , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعادل اقتصادی به الگوی بهینه کشت نیاز دارد.

کلمات کلیدی

الگوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007458,
author = {حسین شریفان and قهرمان, بیژن},
title = {بررسی تاثیر تغییرات پتانسیل آبی بر الگوی کشت},
booktitle = {سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران},
year = {2008},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {الگوی کشت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر تغییرات پتانسیل آبی بر الگوی کشت
%A حسین شریفان
%A قهرمان, بیژن
%J سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
%D 2008

[Download]