سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , 2008-10-14

عنوان : ( تعیین ساختار بهینه مدل های پزسپترون برای شبیه سازی عملکرد مدل SALTMOD در برآورد سطح ایستابی (مطالعه موردی دشت تبریز) )

نویسندگان: امیر حق وردی , کورش محمدی , بیژن قهرمان , سید اسداله محسنی موحد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل های رایاده ای به طراحی ها کمک می کنند.

کلمات کلیدی

شوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007460,
author = {حق وردی, امیر and کورش محمدی and قهرمان, بیژن and سید اسداله محسنی موحد},
title = {تعیین ساختار بهینه مدل های پزسپترون برای شبیه سازی عملکرد مدل SALTMOD در برآورد سطح ایستابی (مطالعه موردی دشت تبریز)},
booktitle = {سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران},
year = {2008},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {شوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین ساختار بهینه مدل های پزسپترون برای شبیه سازی عملکرد مدل SALTMOD در برآورد سطح ایستابی (مطالعه موردی دشت تبریز)
%A حق وردی, امیر
%A کورش محمدی
%A قهرمان, بیژن
%A سید اسداله محسنی موحد
%J سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
%D 2008

[Download]