سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , 2008-10-14

عنوان : ( انشقاق رویکردی موثر در شبیه سازی بارندگی ماهانه در مناطق خشک و نیمه خشک )

نویسندگان: مینا حسین پورطهرانی , کامران داوری , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مناطق خشک ضریب تغییرات پارامترها زیاد است.

کلمات کلیدی

شبیه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007461,
author = {حسین پورطهرانی, مینا and داوری, کامران and قهرمان, بیژن},
title = {انشقاق رویکردی موثر در شبیه سازی بارندگی ماهانه در مناطق خشک و نیمه خشک},
booktitle = {سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {شبیه سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T انشقاق رویکردی موثر در شبیه سازی بارندگی ماهانه در مناطق خشک و نیمه خشک
%A حسین پورطهرانی, مینا
%A داوری, کامران
%A قهرمان, بیژن
%J سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
%D 2008

[Download]