سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , 2008-10-14

عنوان : ( برنامه ریزی و مدیریت بهره برداری از منابع آب با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی (مطالعه موردی دشت نیشابور-سبزوار) )

نویسندگان: سیدمجتبی قدمی , محمد پورحسن , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کارایی بالا در بهره برداری متضمن توسعه پایدار است.

کلمات کلیدی

بهره برداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007462,
author = {قدمی, سیدمجتبی and محمد پورحسن and قهرمان, بیژن},
title = {برنامه ریزی و مدیریت بهره برداری از منابع آب با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی (مطالعه موردی دشت نیشابور-سبزوار)},
booktitle = {سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران},
year = {2008},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {بهره برداری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برنامه ریزی و مدیریت بهره برداری از منابع آب با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی (مطالعه موردی دشت نیشابور-سبزوار)
%A قدمی, سیدمجتبی
%A محمد پورحسن
%A قهرمان, بیژن
%J سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
%D 2008

[Download]