دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی-محور بهره برداری , 2008-04-29

عنوان : ( کاهش قواعد منطق فازی در بهره برداری مخازن )

نویسندگان: مینا حسین پورطهرانی , کامران داوری , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میتوان قواعد فازی را در بهره برداری از مخزن کاهش داد

کلمات کلیدی

فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007464,
author = {حسین پورطهرانی, مینا and داوری, کامران and قهرمان, بیژن},
title = {کاهش قواعد منطق فازی در بهره برداری مخازن},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی-محور بهره برداری},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاهش قواعد منطق فازی در بهره برداری مخازن
%A حسین پورطهرانی, مینا
%A داوری, کامران
%A قهرمان, بیژن
%J دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی-محور بهره برداری
%D 2008

[Download]