دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی , 2009-01-27

عنوان : ( مطالعه اثر بارندگی با احتمالات مختلف بر الگوی کشت )

نویسندگان: حسین شریفان , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

احتمالات بارندگی بر روی الگوی کشت موثر است.

کلمات کلیدی

بارندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007466,
author = {حسین شریفان and قهرمان, بیژن},
title = {مطالعه اثر بارندگی با احتمالات مختلف بر الگوی کشت},
booktitle = {دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {بارندگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اثر بارندگی با احتمالات مختلف بر الگوی کشت
%A حسین شریفان
%A قهرمان, بیژن
%J دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
%D 2009

[Download]