دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی , 2009-01-27

عنوان : ( شبیه سازی میزان و شوری زه آب خروجی از زهکش های زیرزمینی در شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز-کاربرد توامان مدل های شبکه عصبی مصنوعی و SALTMOD )

نویسندگان: امیر حق وردی , کورش محمدی , سید اسداله محسنی موحد , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل سازی در شبکه ها کارایی آنها را بالا می برد.

کلمات کلیدی

شوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007467,
author = {حق وردی, امیر and کورش محمدی and سید اسداله محسنی موحد and قهرمان, بیژن},
title = {شبیه سازی میزان و شوری زه آب خروجی از زهکش های زیرزمینی در شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز-کاربرد توامان مدل های شبکه عصبی مصنوعی و SALTMOD},
booktitle = {دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {شوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی میزان و شوری زه آب خروجی از زهکش های زیرزمینی در شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز-کاربرد توامان مدل های شبکه عصبی مصنوعی و SALTMOD
%A حق وردی, امیر
%A کورش محمدی
%A سید اسداله محسنی موحد
%A قهرمان, بیژن
%J دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
%D 2009

[Download]