شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2008-11-12

عنوان : ( کانی شناسی، پتروگرافی، آلتراسیون، ژئوشیمی و کانی سازی محدوده معدن کائولن همدی با نگرشی بر کانی سازی مس پورفیری، جنوب غرب سبزوار )

نویسندگان: فاطمه شبانی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , خسرو ابراهیمی نصرآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه معدن کائولن همدی، در 30 کیلومتری جنوب غرب سبزوار واقع گردیده است. مشاهدات صحرائی و مطالعات کانی شناسی نشان می دهند که واحدهای ساب ولکانیک (به سن میوسن) به همراه سنگ های ولکانیکی (به سن ائوسن) در این منطقه توسط محلول های گرمابی شدیداً دگرسان شده و مدل آلتراسیونی مشابه با کانی سازی مس پورفیری ایجاد نموده است. بررسی دگرسانی منطقه، زونهای آلتراسیون پروپیلیتیک، پروپیلیتیک-آرژیلیک، آرژیلیک-سیلیسی، سیلیسی- کربناته و ترکیبی از این موارد را نشان می دهد، که در برخی از این زونهای آلتراسیون، خصوصا آرژیلیک و پروپیلیتیک کانی سازی مس، به صورت کالکوپیریت، پیریت، مالاکیت و آزوریت مشهود است. در نتایج آنالیز ژئوشیمی به روش جذب اتمی برای عناصر Cu، Zn، Pb و Sb، دو عنصر Cu و Zn آنومالی نشان می دهند. بیشترین میزان آنومالی این دو عنصر مربوط به زون آلتراسیون پروپیلیتیک-آرژیلیک می باشد.

کلمات کلیدی

مس پورفیری سبزوار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007479,
author = {شبانی, فاطمه and کریم پور, محمدحسن and مظاهری, سیداحمد and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو},
title = {کانی شناسی، پتروگرافی، آلتراسیون، ژئوشیمی و کانی سازی محدوده معدن کائولن همدی با نگرشی بر کانی سازی مس پورفیری، جنوب غرب سبزوار},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2008},
location = {رشت, ايران},
keywords = {مس پورفیری سبزوار ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی شناسی، پتروگرافی، آلتراسیون، ژئوشیمی و کانی سازی محدوده معدن کائولن همدی با نگرشی بر کانی سازی مس پورفیری، جنوب غرب سبزوار
%A شبانی, فاطمه
%A کریم پور, محمدحسن
%A مظاهری, سیداحمد
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%J شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2008

[Download]