شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران. , 2008-11-12

عنوان : ( پراکندگی عنصر آرسنیک و اثرات زیست محیطی آن در منطقه معدنی زغالسنگ پروده )

نویسندگان: مریم رجب زاده , سیداحمد مظاهری , محمدحسن کریم پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پراکندگی عنصر آرسنیک و اثرات زیست محیطی آن در منطقه معدنی زغالسنگ پروده

کلمات کلیدی

زغال آرسنیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007485,
author = {رجب زاده, مریم and مظاهری, سیداحمد and کریم پور, محمدحسن},
title = {پراکندگی عنصر آرسنیک و اثرات زیست محیطی آن در منطقه معدنی زغالسنگ پروده},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران.},
year = {2008},
location = {رشت, ايران},
keywords = {زغال آرسنیک طبس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پراکندگی عنصر آرسنیک و اثرات زیست محیطی آن در منطقه معدنی زغالسنگ پروده
%A رجب زاده, مریم
%A مظاهری, سیداحمد
%A کریم پور, محمدحسن
%J شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران.
%D 2008

[Download]