شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2008-11-12

عنوان : ( کانی شناسی طلا در کانسار طلای کوه زر تربت حیدریه )

نویسندگان: علی رضا مظلومی , محمدحسن کریم پور , بهنام رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده منطقه کوه زر در بخش مرکزی کمربند ولکانیکی- پلوتونیکی خواف- بردسکن در استان خراسان رضوی قرار دارد. اکتشافات گسترده دهه اخیر در کمربند مزبور موجب شناسایی ذخایر مختلف مس- طلای نوع غنی از اکسید آهن (IOCG) از جمله کوه زر شده است. در منطقه مورد بررسی انواع توف و گدازه های اسید تا حد واسط (ترشیاری زیرین) گسترش دارند. توده-های نفوذی با ترکیب مونزونیت‌‌‍، گرانودیوریت و گرانیت نیز در منطقه رخنمون دارند. سنگهای منطقه بطور کلی تحت تاثیر دگرسانی فراگیر پروپلتیک (کلریتی) قرارگرفته اند. دگرسانی گرمابی درحاشیه رگه ها از نوع سیلیسی می باشد که به صورت غلافی زون های کانی سازی را دربر گرفته است. کانی سازی به صورت رگه ای، داربستی و برش های گرمابی در زون های گسلی امتداد لغزدرون سنگ های آتشفشانی و نفوذی حادث شده است. متوسط عیار طلا 02/3 گرم در تن و ذخیره سنگ معدن با احتساب عیار حداقل 7/0 گرم در تن معادل 3 میلیون تن است. کانی های اصلی تشکیل دهنده مناطق کانی سازی کوارتز و اسپکیولاریت (بیش از 30 درصد) بوده، انواع سولفیدها در سطح زمین اندک است. طلا به صورت آزاد و به همراه کوارتز و اسپکیولاریت مشاهده می شود. عیار مس در زون های کانی سازی واقع در تود های نفوذی و مجاور آن بین 3/0 تا 1/1 درصد است. سایرکانی های تشکیل دهنده زون های کانی سازی به رتیب فراوانی عبارت از اسپکیولاریت، باریت، کالکوپیریت، گالن، اسفالریت، پیریت، آلانیت و مقادیر جزئی بورنیت است. کانی سازی منطقه کوه زر به لحاظ پاراژنز، دگرسانی و ابعاد در سطح جهانی بی نظیر است.

کلمات کلیدی

طلا کوه زر ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007486,
author = {علی رضا مظلومی and کریم پور, محمدحسن and رحیمی, بهنام},
title = {کانی شناسی طلا در کانسار طلای کوه زر تربت حیدریه},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2008},
location = {رشت, ايران},
keywords = {طلا کوه زر ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی شناسی طلا در کانسار طلای کوه زر تربت حیدریه
%A علی رضا مظلومی
%A کریم پور, محمدحسن
%A رحیمی, بهنام
%J شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2008

[Download]