شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2008-11-12

عنوان : ( کانی شناسی و مطالعات زمین شناسی و ژئوشیمیایی اندیس کانی سازی بزوشک – شمال شرق نیشابور )

نویسندگان: محراب مرادی نقندر , محمدحسن کریم پور , احسان سلاطی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده سنگهای دگرگونی درجه ضعیف و متوسط شامل اسلیت، فیلیت و بعضا شیست ها قسمت اعظم رخنمون های سنگی منطقه بزوشک را تشکیل می دهند. در قسمت هایی از رخنمون های سنگی اکسیدهای آهن که بیشتر شامل هماتیت و لیمونیت می شود نمایان است که نمونه برداری از آنها صورت گرفته است. اساس این مطالعه بر پایه اکتشافات ژئوشیمیایی در محیط سنگی و رسوبات رودخانه ای استوار می باشد. در مجموع تعداد 87 نمونه از رسوبات رودخانه ای و 73 نمونه سنگی برداشت شد. از میان این نمونه ها حداکثر آنومالی عنصر طلا، نقره و مس در رسوبات رودخانه ای، مربوط به نقطه 1/44 در محدوده بازه معدن در جنوب غرب روستای بزوشک می باشد. مقادیر طلا، نقره و مس در این نمونه به ترتیب برابر با ppb 218 ، ppb 96 و ppm 452 می باشد. اما در نمونه های سنگی مقدار چهار عنصر با ارزش طلا، نقره، مس و آهن بالا می باشد. نمونه هایMI-BZ-2,4,10,12,16,18,20 دارای آنومالی طلا و نقره، نمونه هایMI-BZ-3,4,11,12,13,18,31,32,36 همگی دارای بیش از یک درصد مس هستند. در مورد این نمونه ها، حداکثر مقدار طلا مربوط به نمونه شماره MI-BZ-10 برابر با ppb 1167 است. حداکثر مقدار نقره مربوط به نمونه شماره MI-BZ-10 و MI-BZ-36 به ترتیب برابر با ppb 5454 و ppb 4279 می باشد. در سه نمونه در محدوده بزوشک در نمونه های مینرالیزه، میزان آهن بالای 30 درصد مشاهده شده است. با توجه به مطالعات XRD آهن در این محدوده از نوع هماتیت و مگنتیت است.

کلمات کلیدی

زئوشیمی اکتشافی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007487,
author = {مرادی نقندر, محراب and کریم پور, محمدحسن and سلاطی, احسان},
title = {کانی شناسی و مطالعات زمین شناسی و ژئوشیمیایی اندیس کانی سازی بزوشک – شمال شرق نیشابور},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {زئوشیمی اکتشافی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی شناسی و مطالعات زمین شناسی و ژئوشیمیایی اندیس کانی سازی بزوشک – شمال شرق نیشابور
%A مرادی نقندر, محراب
%A کریم پور, محمدحسن
%A سلاطی, احسان
%J شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2008

[Download]