شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2008-11-12

عنوان : ( پتروگرافی، دگرسانی , کانی سازی در ارتباط با کانی سازی مس پورفیری درمنطقه هلاک آباد، جنوب سبزوار )

نویسندگان: سمیه حسینی نژادمحبتی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمدحسن کریم پور , محمد حسین زرین کوب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده محدوده مورد مطالعه در موقعیت ً51، َ36،˚57 و ً54، َ37،˚57 طول شرقی و ً11، َ58،˚35 و ً21، َ57،˚35 عرض شمالی و در زون سبزوار، بخشی از زون ساختاری ایران مرکزی قرار دارد. واحد های سنگی منطقه شامل مجموعه ای از سنگ های آتشفشانی و نیمه عمیق است. سنگ های آتشفشانی با طیف ترکیبی آندزیت تا بازالت (ائوسن) در منطقه شناسایی شدند. توده های نفوذی نیمه عمیق به شکل استوک در سنگ های آتشفشانی نفوذ کرده اند (الیگو-میوسن ؟). کنتاکت تود ه ها با سنگ های آتشفشانی اغلب گسله است. توده های نیمه عمیق دارای طیف ترکیبی کوارتز مونزونیت تا دیوریت هستند. زون های آلتراسیون، آرژیلیک، سریستیک، پروپلیتیک و سیلیسی مجموعه سنگ های آتشفشانی و نفوذی منطقه را تحت تاثیر قرار داده اند. زون آرژیلیک بیشترین گسترش را دارد. گسترش طولی زون های آلتراسیونی حدود 7 کیلومتر و با عرض کمتر است. کانی سازی به صورت افشان و بعضاً رگه ای مشاهده گردید. پیریت مهم ترین کانی سولفیدی است و گاهی فراوانی آن به 10 درصد میرسد. این مجموعه را می توان با سیستم های مس پورفیری نوع مونزونیتی مقایسه کرد. پذیرفتاری مغناطیسی در توده های نفوذی تا SI 4821×10-5 اندازه گیری شده است که می توان استنباط کرد، کانی سازی در این مجموعه با سری گرانیتوئیدهای نوع I در ارتباط است.

کلمات کلیدی

, سبزوار, مس پورفیری ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007489,
author = {حسینی نژادمحبتی, سمیه and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and کریم پور, محمدحسن and محمد حسین زرین کوب},
title = {پتروگرافی، دگرسانی , کانی سازی در ارتباط با کانی سازی مس پورفیری درمنطقه هلاک آباد، جنوب سبزوار},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2008},
location = {رشت, ايران},
keywords = {سبزوار، مس پورفیری ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پتروگرافی، دگرسانی , کانی سازی در ارتباط با کانی سازی مس پورفیری درمنطقه هلاک آباد، جنوب سبزوار
%A حسینی نژادمحبتی, سمیه
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A کریم پور, محمدحسن
%A محمد حسین زرین کوب
%J شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2008

[Download]