شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2008-11-12

عنوان : ( زمین شناسی، پتروگرافی و سنگ منشأ کانسار آهن تیپ اسکارن شرق معدن ابوذر، منطقه شترسنگ، شمال شرق سبزوار )

نویسندگان: محدثه پناهی شهری , محمدرضا حیدریان شهری , محمدحسن کریم پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده منطقه شتر سنگ در فاصله 110 کیلومتری شمال غرب مشهد، 82 کیلومتری شمال شرق سبزوار و در زون ساختاری بینالود قرار دارد. سه توده ساب ولکانیک حد واسط با ترکیب غالب کوارتز دیوریت، مونزودیوریت و کوارتزمونزودیوریت پورفیری معرفی گردیده اند. بر اساس شواهد صحرایی و مطالعات پتروگرافی، تشکیل اسکارن آهن منطقه در ارتباط با این توده های ساب ولکانیک می باشد. شواهد زمین شناسی، مشاهدات صحرایی و مطالعات آزمایشگاهی کانی سازی آهن را در ارتباط با منشأ جانشینی متاسوماتیک و در نهایت تشکیل اسکارن معرفی نموده و توده های کربناته موجود نیز بر صحت وجود آن تأکید می کند. مطالعات صحرایی و پتروگرافی بیان کننده این است که تشکیل کانیهای اسکارنی در منطقه طی دو مرحله دگرگونی پیش رونده و پس رونده رخ داده است. بررسی شرایط دمایی و فوگاسیته اکسیژن دمای تشکیل این کانیها را در محدوده 400 -550ºC معرفی می نماید. مهم ترین کانه های کانسار شامل مگنتیت و هماتیت می باشد که همراه با کانیهایی چون گارنت، اکتینولیت، اپیدوت، کلریت، کلسیت و کوارتز در محدوده معدن قابل مشاهده است. مگنتیت کانه اصلی تشکیل دهنده این کانسار بوده و اغلب با بافت مارتیتی به همراه هماتیت یافت می شود.

کلمات کلیدی

, مکنتیت, شترسنگ ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007490,
author = {پناهی شهری, محدثه and حیدریان شهری, محمدرضا and کریم پور, محمدحسن},
title = {زمین شناسی، پتروگرافی و سنگ منشأ کانسار آهن تیپ اسکارن شرق معدن ابوذر، منطقه شترسنگ، شمال شرق سبزوار},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2008},
location = {رشت, ايران},
keywords = {مکنتیت، شترسنگ ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی، پتروگرافی و سنگ منشأ کانسار آهن تیپ اسکارن شرق معدن ابوذر، منطقه شترسنگ، شمال شرق سبزوار
%A پناهی شهری, محدثه
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A کریم پور, محمدحسن
%J شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2008

[Download]