دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت وعیب یابی , 2008-02-24

عنوان : ( معرفی NDT به وسیله دمانگاری با مادون قرمز )

نویسندگان: محسن شاکری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: در سالهای اخیر دمانگاری با اشعه مادون قرمز به عنوان یکی از اصلی ترین تست های غیرمخرب به طور وسیعی مورد استفاده قرارگرفته است.در دمانگاری بدون نیاز به تماس با سطح قطعه،نقص های عمقی در سطح وسیعی از قطعه آشکارمی شود.دمانگاری خود به عنوان یکی ازتست های غیرمخرب و یا مکملی برای انواع دیگربازرسی ها قرارمی گیرد.دراین مقاله سعی گردیده است که از تکنیک آزمایش های غیرمخرب ،روش دمانگاری را با استفاده ازمفاهیم پرتوسنجی،قابلیت انتشار،انتقال حرارت به طورکاربردی آشنا شده ودرنهایت دمانگاری پالسی به طوراجمالی معرفی می گردد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی:دمانگاری اشعه مادون قرمز, جسم سیاه , ضریب انتشار, قانون پلانک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007491,
author = {شاکری, محسن},
title = {معرفی NDT به وسیله دمانگاری با مادون قرمز},
booktitle = {دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت وعیب یابی},
year = {2008},
location = {تهران-دانشگاه صنعتی شریف, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی:دمانگاری اشعه مادون قرمز، جسم سیاه ،ضریب انتشار،قانون پلانک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی NDT به وسیله دمانگاری با مادون قرمز
%A شاکری, محسن
%J دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت وعیب یابی
%D 2008

[Download]