دام و کشت و صنعت, دوره (101), سال (2008-4) , صفحات (48-49)

عنوان : ( بهره وری آب در کشاورزی )

نویسندگان: امین علیزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله موضوع بهره وری آب در کشاورزی بر مبنای درآمد و مقدار تولید محصول بررسی شده است

کلمات کلیدی

, بهره وری , تولید ناخالص ملی , راندمان آبیاری , آب , کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007508,
author = {علیزاده, امین},
title = {بهره وری آب در کشاورزی},
journal = {دام و کشت و صنعت},
year = {2008},
volume = {101},
month = {April},
issn = {0867-1735},
pages = {48--49},
numpages = {1},
keywords = {بهره وری - تولید ناخالص ملی - راندمان آبیاری - آب - کشاورزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهره وری آب در کشاورزی
%A علیزاده, امین
%J دام و کشت و صنعت
%@ 0867-1735
%D 2008

[Download]