پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-27

عنوان : ( بررسی استراتژی های مختلف نگهداری و تعمیرات )

نویسندگان: محسن شاکری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده برای ارزیابی و انتخاب استراتژی مناسب نگهداری وتعمیرات، ابتدا باید اهداف مؤسسات تولیدی را به عنوان معیارهای مقایسه ای تنظیم کرد. مسأله سیاست مناسب را می توان یک مسأله تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) دانست[6]. تولید کنندگان مختلف، ممکن است دارای اهداف متفاوتی باشند که در این میان می توان مواردی از قبیل ایمنی، هزینه، ارزش افزوده وتوجیه پذیری را نام برد. به طور کلی روش های را می توان به چهار بخش عمده تقسیم نمود، که شامل، عکس العملی یا اصلاحی ، مبتنی بر زمان یا دوره ای، مبتنی بر شرایط وپیشگویانه می باشند. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی هریک از روش های فوق به مزایا و معایب آنها پرداخته و با تشریح کامل تکنیک های پایش وضعیت، مبتنی بر شرایط را به عنوان کارآمد ترین روش به منظور ایمنی بالاو کاهش هزینه و ارتقای کیفیت و بهره وری معرفی نمائیم.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: استراتژی, نگهداری و تعمیرات , تصمیم گیری چند معیاره, هزینه و ارزش افزوده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007526,
author = {شاکری, محسن},
title = {بررسی استراتژی های مختلف نگهداری و تعمیرات},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {واژگان کلیدی: استراتژی، نگهداری و تعمیرات ، تصمیم گیری چند معیاره، هزینه و ارزش افزوده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی استراتژی های مختلف نگهداری و تعمیرات
%A شاکری, محسن
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
%D 2008

[Download]