سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( یک روش آزمایشگاهی جدید جهت فشرده کردن و پلت کردن کود گاو )

نویسندگان: محسن شاکری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: کود گاو، دارای مواد مغذی و مفید کافی برای بهبود خواص فیزیکی و شیمیائی خاک است.یکی از راههای استفاده از کود گاو فشرده کردن و پلت کردن آن می باشد. در این روش نمونه های کود گاو در سه سطح رطوبتی و سه سطح دمائی به وسیله پرس هیدرولیکی پلت شدند. از معیار دوام برای مقایسه کیفیت پلت های تشکیل شده استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SAS استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که برای پلت کردن کود گاوی از این روش، باید درجه حرارت کود در حین پلت نمودن 40 درجه سانتیگراد و رطوبت کود 50 در صد باشد، که در این حالت پلت ها دارای بالاترین مقدار دوام(97درصد)هستند.

کلمات کلیدی

, وازه های کلیدی: پلت, دوام, کود گاو, پرس هیدرولیکی, رطوبت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007528,
author = {شاکری, محسن},
title = {یک روش آزمایشگاهی جدید جهت فشرده کردن و پلت کردن کود گاو},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {وازه های کلیدی: پلت، دوام، کود گاو، پرس هیدرولیکی، رطوبت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یک روش آزمایشگاهی جدید جهت فشرده کردن و پلت کردن کود گاو
%A شاکری, محسن
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]