چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو , 2008-10-16

عنوان : ( مدل‌سازی چند مقیاسی فرو رفتگی در صفحه و مقایسه پاسخ با مدل پیوستار )

نویسندگان: سیدمصطفی خسرونژاد , علیرضا ستوده , محمد سازگاران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ابتدا روش چند مقیاسی شبه پیوستار برای مدل‌سازی جامدات بررسی شد و با استفاده از این روش فرو رفتگی سنبه در صفحه شبیه‌سازی گردید. برای اطمینان از صحت پاسخ، همان مسئله با استفاده از روش اجزاء محدود با فرض الاستیک و خطی بودن ماده مدل شد و نشان داده شد که پاسخ این دو روش در محدوده الاستیک تطابق خوبی با یکدیگر دارند. همچنین مشاهده شد که در محدوده پلاستیک وقوع نابجایی باعث ایجاد اثرات پلاستیک در ماده شده، بطوریکه منحنی نیرو بر حسب جابجایی سنبه این اثرات را به خوبی نشان می‌دهد. در نهایت با استفاده از منحنی نیرو بر حسب جابجایی سنبه، تشکیل و حرکت نابجایی‌های جزئی در آلومینیوم رصد گردید.

کلمات کلیدی

, تست فرو رفتگی, روش شبه پیوستار, شبیه سازی چند مقیاسی, نابجایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007557,
author = {خسرونژاد, سیدمصطفی and ستوده, علیرضا and سازگاران, محمد},
title = {مدل‌سازی چند مقیاسی فرو رفتگی در صفحه و مقایسه پاسخ با مدل پیوستار},
booktitle = {چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {تست فرو رفتگی، روش شبه پیوستار، شبیه سازی چند مقیاسی، نابجایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل‌سازی چند مقیاسی فرو رفتگی در صفحه و مقایسه پاسخ با مدل پیوستار
%A خسرونژاد, سیدمصطفی
%A ستوده, علیرضا
%A سازگاران, محمد
%J چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو
%D 2008

[Download]