هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2008-08-24

عنوان : ( اولین گزارش از ویروسVسیب زمینی (PVV)در ایران )

نویسندگان: بهروز جعفرپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی ویروس وی سیب زمینی با استفاده از ELISA

کلمات کلیدی

سیب زمینی . ویروس. PVV.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007572,
author = {جعفرپور, بهروز},
title = {اولین گزارش از ویروسVسیب زمینی (PVV)در ایران},
booktitle = {هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2008},
location = {همدان, ايران},
keywords = {سیب زمینی . ویروس. PVV.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولین گزارش از ویروسVسیب زمینی (PVV)در ایران
%A جعفرپور, بهروز
%J هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2008

[Download]