کنفرانس سالانه نجوم , 2006-02-07

عنوان : ( بررسی تاثیر گرانش ستاره مرکزی روی ساختار سحابیهای سیاره نما )

نویسندگان: جمشید قنبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تاثیر گرانش ستاره مرکزی روی ساختار سحابیهای سیاره نما

کلمات کلیدی

سحابیهای سیاره نما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007586,
author = {قنبری, جمشید},
title = {بررسی تاثیر گرانش ستاره مرکزی روی ساختار سحابیهای سیاره نما},
booktitle = {کنفرانس سالانه نجوم},
year = {2006},
location = {قزوین, ايران},
keywords = {سحابیهای سیاره نما},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر گرانش ستاره مرکزی روی ساختار سحابیهای سیاره نما
%A قنبری, جمشید
%J کنفرانس سالانه نجوم
%D 2006

[Download]