هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2008-08-24

عنوان : ( وقوع ویروس ابلقی میخک (CarMv)درگلخانه های منطقه مشهد. )

نویسندگان: بهروز جعفرپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شنلسایی ویروس ابلقی میخک با استفاده از روشهای سرولوژیکی

کلمات کلیدی

میخک. ویروس. مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007589,
author = {جعفرپور, بهروز},
title = {وقوع ویروس ابلقی میخک (CarMv)درگلخانه های منطقه مشهد.},
booktitle = {هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2008},
location = {همدان, ايران},
keywords = {میخک. ویروس. مشهد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T وقوع ویروس ابلقی میخک (CarMv)درگلخانه های منطقه مشهد.
%A جعفرپور, بهروز
%J هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2008

[Download]