هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2008-08-24

عنوان : ( شناسایی و تعین پراکنش ویروس آ سیب زمینی در استانهای خراسان شمالی و رضوی )

نویسندگان: بهروز جعفرپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی ویروس ا در استانهای خراسان با استفاده از روش الیزا

کلمات کلیدی

سیب زمینی . ویروس ا. مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007591,
author = {جعفرپور, بهروز},
title = {شناسایی و تعین پراکنش ویروس آ سیب زمینی در استانهای خراسان شمالی و رضوی},
booktitle = {هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2008},
location = {همدان, ايران},
keywords = {سیب زمینی . ویروس ا. مشهد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی و تعین پراکنش ویروس آ سیب زمینی در استانهای خراسان شمالی و رضوی
%A جعفرپور, بهروز
%J هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2008

[Download]