دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران, دوره (5), شماره (7), سال (2008-2) , صفحات (81-198)

عنوان : ( عرب در فارس )

نویسندگان: علی ناظمیان فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در استمرار فتوح اسلامی توجه عرب های مسلمان به جانب ایالت فارس معطوف شد هم از آن رو که فارس خاستگاه آل ساسات و محل حفظ سنن و آیین بهی بود و هم می توانست زمینه ی بسط فتوح اسلامی را در پهنه ی ایرانشهر هموار سازد. لذا این ایالت در سال 17 هجری از سه جبهه ی بحرین ،اصفهان و بصره مورد حمله قرار گرفت که سیر فتح این ایالت و کیفیت ان را در این نوشتار دنبال می کنیم

کلمات کلیدی

, ایالت فارس, فتوح, اعراب, جزیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007599,
author = {ناظمیان فرد, علی},
title = {عرب در فارس},
journal = {دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران},
year = {2008},
volume = {5},
number = {7},
month = {February},
issn = {1026-2288},
pages = {81--198},
numpages = {117},
keywords = {ایالت فارس-فتوح-اعراب-جزیه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عرب در فارس
%A ناظمیان فرد, علی
%J دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
%@ 1026-2288
%D 2008

[Download]