دانشنامه زبان و ادب فارسی, سال (2007-11) , صفحات (56-58)

عنوان : ( بوستان )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله بوستان سعدی به صورتی علمی و دانشنامه ای معرفی شده است

کلمات کلیدی

, بوستان, سعدی, ادبیات, شعر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007604,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {بوستان},
journal = {دانشنامه زبان و ادب فارسی},
year = {2007},
month = {November},
issn = {0000-0004},
pages = {56--58},
numpages = {2},
keywords = {بوستان- سعدی- ادبیات- شعر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بوستان
%A یاحقی, محمدجعفر
%J دانشنامه زبان و ادب فارسی
%@ 0000-0004
%D 2007

[Download]