دانشنامه زبان و ادب فارسی, دوره (2), سال (2008-1) , صفحات (376-383)

عنوان : ( تفسیر در ادب فارسی )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به معرفی سیر تفاسیر فارسی در ایران می پردازد

کلمات کلیدی

, تفسیر, فارسی, ادبیات, قرآن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007609,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {تفسیر در ادب فارسی},
journal = {دانشنامه زبان و ادب فارسی},
year = {2008},
volume = {2},
month = {January},
issn = {0000-0004},
pages = {376--383},
numpages = {7},
keywords = {تفسیر- فارسی- ادبیات- قرآن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تفسیر در ادب فارسی
%A یاحقی, محمدجعفر
%J دانشنامه زبان و ادب فارسی
%@ 0000-0004
%D 2008

[Download]