دانشنامه زبان و ادب فارسی, دوره (2), سال (2008-1) , صفحات (383-386)

عنوان : ( تفسیر سور آبادی )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله حاوی بررسی علمی تفسیر فارسی سورآبادی است

کلمات کلیدی

, سورآبادی, تفسیر, نثر فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007610,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {تفسیر سور آبادی},
journal = {دانشنامه زبان و ادب فارسی},
year = {2008},
volume = {2},
month = {January},
issn = {0000-0004},
pages = {383--386},
numpages = {3},
keywords = {سورآبادی- تفسیر- نثر فارسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تفسیر سور آبادی
%A یاحقی, محمدجعفر
%J دانشنامه زبان و ادب فارسی
%@ 0000-0004
%D 2008

[Download]