دانشنامه زبان و ادب فارسی, دوره (2), سال (2008-1) , صفحات (470-472)

عنوان : ( جام جم )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله منظومه جام جم اوحدی معرفی شده است

کلمات کلیدی

, جام جم, اوحدی, شعر فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007612,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {جام جم},
journal = {دانشنامه زبان و ادب فارسی},
year = {2008},
volume = {2},
month = {January},
issn = {0000-0004},
pages = {470--472},
numpages = {2},
keywords = {جام جم- اوحدی- شعر فارسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جام جم
%A یاحقی, محمدجعفر
%J دانشنامه زبان و ادب فارسی
%@ 0000-0004
%D 2008

[Download]