شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2008 , 2008-05-13

عنوان : ( بررسی پارامترهای الگوریتم ANTNET )

نویسندگان: سعید صفاری امان , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , محمود نقیب زاده , رضا نورسته ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعدادی از الگوریتم های خانواده Ant -Colony برای ارتباط با شبکه های ارایه شده است . در حالیکه روی اجرای الگوریتم های Ant routing کارهای کمتری انجام شده است در این مقاله ، مقایسه ای از تاثیر پارامترهای مختلف اجرای ANTNET ارایه شده است . شبیه سازی انجام شده نشان می دهد . نرخ تولید مورچه و برخی از پارامترهای دیگر می تواند در تنظیم عملکرد الگوریتم ANTNET موثر می باشد .

کلمات کلیدی

, خانواده , Ant- Colony , الگوریتم های مورچه ای , Ant net , نرخ تولید مورچه , پنجره دید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007671,
author = {صفاری امان, سعید and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا and نقیب زاده, محمود and نورسته, رضا},
title = {بررسی پارامترهای الگوریتم ANTNET},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2008},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خانواده ،Ant- Colony ، الگوریتم های مورچه ای ، Ant net ، نرخ تولید مورچه ، پنجره دید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پارامترهای الگوریتم ANTNET
%A صفاری امان, سعید
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%A نقیب زاده, محمود
%A نورسته, رضا
%J شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2008
%D 2008

[Download]