سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( تحمین تجزیه پذیری ماده خشک انواع تفاله مرکبات در شکمبه با استفاده از روش کیسه های نایلونی )

نویسندگان: جواد بیات کوهسار , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , رشید صفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجزیه پذیری ماده خشک انواع تفاله مرکبات با استفاده از روش کیسه های نایلونی (in Sacco) در گوساله های دارای فیستول دائمی اندازه گیری شد. انواع تفاله مورد استفاده شامل انواع واریته های پرتقال، واریته های نارنگی، گریپ فروت، نارنج و لیمو ترش بود که پس ازآبگیری، باقیمانده آن خشک شده بود. در بین نمونه های مختلف مرکبات گریپ فروت و لیمو بترتیب دارای بالاترین و پایین ترین مقدار بخش محلول (0155/0 ± 629/0 و 0254/0 ±317/0) بودند. در تمامی نمونه ها حداکثر میزان تجزیه پذیری در 12 ساعت اول انکوباسیون حاصل شد، هر چند این تجزیه پذیری با سرعت کمتری تا 24 ساعت نیز ادامه داشت. بعد از24 ساعت انکوباسیون در اکثر نمونه ها منحنی تجزیه پذیری به صورت خط صاف درآمد. مقایسه نتایج این آزمایش نشان داد که ارزش غذایی تفاله حاصل از انواع مختلف مرکبات متفاوت است ولی تمامی واریته ها دارای تجزیه پذیری سریع در ساعات اولیه انکوباسیون هستند که نشان دهنده بخش محلول بیشتر در این نمونه ها است. در هر حال انجام آزمایشات بیشتر با استفاده ازدامهای در حال تولید پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, تفاله مرکبات, تجزیه پذیری, کیسه های نایلونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007677,
author = {بیات کوهسار, جواد and ولی زاده, رضا and ناصریان, عباسعلی and طهماسبی, عبدالمنصور and صفری, رشید},
title = {تحمین تجزیه پذیری ماده خشک انواع تفاله مرکبات در شکمبه با استفاده از روش کیسه های نایلونی},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تفاله مرکبات، تجزیه پذیری، کیسه های نایلونی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحمین تجزیه پذیری ماده خشک انواع تفاله مرکبات در شکمبه با استفاده از روش کیسه های نایلونی
%A بیات کوهسار, جواد
%A ولی زاده, رضا
%A ناصریان, عباسعلی
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A صفری, رشید
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]