جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (1), سال (2003-9) , صفحات (150-167)

عنوان : ( تحلیل فرآیند گذر از تصدی گری به سیاست گذاری در خدمات شهری ، نمونه سیستم نظافت و رفت روب شهرداری مشهد )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف تحلیل فرآیند گذر از تصدی گری به سیاست گذاری در بخش خدمات شهری با تکیه بر رفت روب در شهر مشهد است.

کلمات کلیدی

, تحلیل , ‌گذر , تصدی گری , ‌فرآیند , نظافت , ‌شهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007689,
author = {رهنماء, محمدرحیم},
title = {تحلیل فرآیند گذر از تصدی گری به سیاست گذاری در خدمات شهری ، نمونه سیستم نظافت و رفت روب شهرداری مشهد},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2003},
volume = {1},
month = {September},
issn = {2008-1391},
pages = {150--167},
numpages = {17},
keywords = {تحلیل ،‌گذر ، تصدی گری ،‌فرآیند ، نظافت ،‌شهر ،‌مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل فرآیند گذر از تصدی گری به سیاست گذاری در خدمات شهری ، نمونه سیستم نظافت و رفت روب شهرداری مشهد
%A رهنماء, محمدرحیم
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2003

[Download]