تحقیقات جغرافیایی, دوره (69), سال (2003-8) , صفحات (11720-11730)

عنوان : ( درجه بندی نظام تقسیمات کشوری )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , زهرا احمدی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف تحلیل روند درجه بندی نظام تقسیمات کشوری در ایران در یک صد ساله اخیر می باشد

کلمات کلیدی

, تقسیمات , کشوری , خراسان ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007690,
author = {رهنماء, محمدرحیم and زهرا احمدی پور},
title = {درجه بندی نظام تقسیمات کشوری},
journal = {تحقیقات جغرافیایی},
year = {2003},
volume = {69},
month = {August},
issn = {1019-7052},
pages = {11720--11730},
numpages = {10},
keywords = {تقسیمات ، کشوری ، خراسان ،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T درجه بندی نظام تقسیمات کشوری
%A رهنماء, محمدرحیم
%A زهرا احمدی پور
%J تحقیقات جغرافیایی
%@ 1019-7052
%D 2003

[Download]