تحقیقات جغرافیایی, شماره (61), سال (2001-8) , صفحات (10611-10621)

عنوان : ( پارادایم بهبود مدیریت شهری (با تکیه بر شهر مشهد) )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف تحلیل روند مدیریت شهری در ایران با تکیه بر ارایه الگوی برای بهبود شهر مشهد می باشد

کلمات کلیدی

, پارادایم , بهبود , مدیریت , ‌شهر ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007691,
author = {رهنماء, محمدرحیم},
title = {پارادایم بهبود مدیریت شهری (با تکیه بر شهر مشهد)},
journal = {تحقیقات جغرافیایی},
year = {2001},
number = {61},
month = {August},
issn = {1019-4052},
pages = {10611--10621},
numpages = {10},
keywords = {پارادایم ، بهبود ، مدیریت ،‌شهر ، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پارادایم بهبود مدیریت شهری (با تکیه بر شهر مشهد)
%A رهنماء, محمدرحیم
%J تحقیقات جغرافیایی
%@ 1019-4052
%D 2001

[Download]